MARKETING

NETWORK MARKETING

Industry Market

Leader

NAME: Ma Yueqin

MOBILE: 18861776333

Marketing director

China network, Sinopec, CNOOC

NAME: Liu Yun

MOBILE: 18861776088

Transportation & Military

NAME: Xiao Zheng

MOBILE: 18861779588

Telecommunication Industry

NAME: Pang Qiyun

MOBILE: 18861779288

Equipment Manufacturing, Power Generation

NAME: Mao Yiguo

MOBILE: 18861775588

Properties & Real Estates & Petrochemical Engineering

NAME: Miao Lilong

MOBILE: 18861777188

Marketing Assistant

NAME: Wu Min

MOBILE: 18861777877

International Market

Leader

NAME:Wang Fan

MOBILE:18861778255

International Business Department I

Marketing director

NAME: Shen Hailiang

MOBILE: 18861775099

International Business Department Ⅱ

Marketing director

NAME: Liu Wenbin

MOBILE: 18861775855

Marketing Assistant

NAME: Liu Yang

MOBILE: 15755177220

East China

Southern Jiangsu(Suzhou、Wuxi、Changzhou、Nantong)

Leader

NAME:Chen Hanping

MOBILE:18861776222

Marketing director

NAME: Tian Xu

MOBILE: 18861776388

Marketing Assistant

NAME: Jiang Peng

MOBILE: 18861777177

Middle Jiangsu JiangSu Electric Power Company(Nanjing、Zhenjiang、Taizhou)

Leader

NAME:Chen Hanping

MOBILE:18861776222

Marketing director

NAME: Shen Yechang

MOBILE:18861776266

Marketing Assistant

NAME:Jiang Peng

MOBILE:18861777177

Northern Jiangsu(Yangzhou、Huaian、Yancheng、Suqian、Xuzhou、Lianyungang)

Leader

NAME:Chen Hanping

MOBILE:18861776222

Marketing director

NAME: Xu Hua

MOBILE:18861777388

Marketing Assistant

NAME: Jiang Peng

MOBILE: 18861777177

Shanghai

Leader

NAME:Chen Haiping

MOBILE:18861776222

Marketing director

NAME: Ding Dean

MOBILE: 18861779188

Marketing Assistant

NAME: Jiang Peng

MOBILE: 18861777177

Zhejiang

Leader

NAME:Chen Haiping

MOBILE:18861776222

Marketing director

NAME: Meng Xiangbo

MOBILE: 18861777588

Marketing Assistant

NAME: Jiang Peng

MOBILE: 18861777177

Jiangxi

Leader

NAME: Gan Xingzhong

MOBILE: 18861775888

Marketing director

NAME: Zhang Wuzhou

MOBILE: 18861775688

Marketing Assistant

NAME: Zhang Yafei

MOBILE: 18861777277

Fujian

Leader

NAME: Gan Xingzhong

MOBILE: 18861775888

Marketing director

NAME: Wei Jinfeng

MOBILE: 18861775188

Marketing Assistant

NAME: Zhang Yafei

MOBILE: 18861777277

ShanDong

Leader

NAME: Zhou Junwei

MOBILE:18861779777

Marketing director

NAME: Zhao Bo

MOBILE:18861776288

Marketing Assistant

NAME: Zhou Wenqing

MOBILE: 18861777677

Anhui

Leader

NAME:Chen Haiping

MOBILE:18861776222

Marketing director

NAME: Zhu Bing

MOBILE:18861776688

Marketing Assistant

NAME: Jiang Peng

MOBILE: 18861777177

South China

Guangdong

Leader

NAME: Gan Xingzhong

MOBILE:18861775888

Marketing director

NAME: Wang Tao

MOBILE:18861779366

Marketing Assistant

NAME: Zhang Yafei

MOBILE: 18861777277

Guangxi、Hainan

Leader

NAME: Gan Xingzhong

MOBILE:18861775888

Marketing director

NAME: Cheng Ming

MOBILE:18861777688

Marketing Assistant

NAME: Zhang Yafei

MOBILE: 18861777277

Southwest China

Sichuan、Chongqing、Xizang

Leader

NAME: Zhou Junwei

MOBILE: 18861779777

Marketing director

NAME: Wu Jian

MOBILE: 18861777788

Marketing Assistant

NAME: Zhou Wenqing

MOBILE: 18861777677

Yunnan、Guizhou

Leader

NAME: Gan Xingzhong

MOBILE:18861775888

Marketing director

NAME: Wang Honghei

MOBILE:18861776588

Marketing Assistant

NAME: Zhang Yafei

MOBILE: 18861777277

Northwest China

Shanxi、Qinghai

Leader

NAME: Zhou Junwei

MOBILE: 18861779777

Marketing director

NAME: Pan Xiaolu

MOBILE: 18861776988

Marketing Assistant

NAME: Zhou Wenqing

MOBILE: 18861777677

Xinjiang、Gansu、Ningxia

Leader

NAME: Zhou Junwei

MOBILE: 18861779777

Marketing director

NAME: Li Haidong

MOBILE: 18861779388

Marketing Assistant

NAME: Zhou Wenqing

MOBILE: 18861777677

North China

Beijing、Tianjin

Leader

NAME:Ma Yueqin

MOBILE:18861776333

Marketing director

NAME: Li Jing

MOBILE:18861776788

Marketing Assistant

NAME: Wu Min

MOBILE: 18861777877

Hebei、Shanxi、Neimeng

Leader

NAME: Zhou Junwei

MOBILE:18861779777

Marketing director

NAME: Wu Zhengjun

MOBILE: 18861776188

Marketing Assistant

NAME: Zhou Wenqing

MOBILE: 18861777677

Tianjing、Neimeng

Leader

NAME: Mao Jianqiang

MOBILE:18861779222

Marketing director

NAME: Tang Suhua

MOBILE: 18861779688

Marketing Assistant

NAME: Jiang Peng

MOBILE: 18861777577

Central China

Henan

Leader

NAME:Gan Xingzhong

MOBILE:18861775888

Marketing director

NAME: Chen Liubin

MOBILE: 18861775988

Marketing Assistant

NAME: Zhang Yafei

MOBILE: 18861777277

Hubei

Leader

NAME:Gan Xingzhong

MOBILE:18861775888

Marketing director

NAME: Wu Bin

MOBILE: 18861777988

Marketing Assistant

NAME: Zhang Yafei

MOBILE: 18861777277

Hunan

Leader

NAME:Gan Xingzhong

MOBILE:18861775888

Marketing director

NAME: Zhang Zhilong

MOBILE:18861777088

Marketing Assistant

NAME: Zhang Yafei

MOBILE: 18861777277

Northeast China

Liaoning、HeilongJiang、Jilin

Leader

NAME:Gan Xingzhong

MOBILE:18861775888

Marketing director

NAME: Chen Maofeng

MOBILE: 18861777277